Dodání za 2 dny
Dobírka
Sklad v ČR

Všeobecné obchodní podmínky

Tato stránka obsahuje Všeobecné obchodní podmínky společnosti NextLevel, spletna prodaja, d.o.o., Usnjarska cesta 18, SI-1275 Šmartno pri Litiji, Slovinsko, registrační číslo (IČO): 8476845000, DIČ: CZ685208204, dále jen: „Společnost“) která provozuje internetový obchod BELLESTORE. Na této webové stránce má široká veřejnost přístup k informacím o našich produktech, službách a Společnosti obecně. Používáním webové stránky potvrzujete, že jste obeznámeni se Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen: „Všeobecné podmínky“) a že jste je plně pochopili a přijímáte je.

Všeobecné podmínky jsou základem pro celý proces a provoz internetového online obchodu BELLESTORE (dále jen: „Poskytovatel“). Všeobecné podmínky upravují obchodní vztah mezi online zákazníkem a Poskytovatelem práv, a určují práva a povinnosti zákazníka a Poskytovatele.

Všeobecné podmínky vstupují v platnost, jakmile navštívíte webovou stránku s doménou bellestore.cz a jsou platné na celé webové stránce, tj. na všech stránkách a podstránkách webové stránky. Všeobecné podmínky platné v době objednávky jsou závazné pro zákazníka a Poskytovatele. Při objednání zboží zákazník plně souhlasí s platnými Všeobecnými podmínkami a přijímá je.

Cílem Poskytovatele bude udržovat informace na webových stránkách přesné a aktuální a zároveň si vyhrazuje právo změnit obsah webových stránek, produktů, služeb, cen a Všeobecných podmínek bez předchozího upozornění a převzetí odpovědnosti. Jakékoli změny budou považovány za součást Všeobecných podmínek od okamžiku jejich zveřejnění. Poskytovatel si rovněž vyhrazuje právo stáhnout z nabídky jeden, více nebo všechny produkty a dočasně nebo trvale omezit přístup na webovou stránku.

Kompletní textový obsah, obrázky, videa a další materiál byly vytvořeny, upraveny a zveřejněny Poskytovatelem s cílem co nejlépe prezentovat a popisovat produkty a služby. Vyhrazujeme si právo na chyby nebo nepřesnosti v obsahu: může se jednat o text, obrázky, video materiál a další informace na webových stránkách. Skutečný vzhled a funkčnost položky či zboží se může lišit od prezentace na webové stránce.

Všechny prodávané výrobky jsou ověřeny a splňují nejvyšší bezpečnostní standardy. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené výrobky zakoupenými na webových stránkách bellestore.cz.

 

INFORMACE O SPOLEČNOSTI (REGISTRACE A OPRÁVNĚNÍ)

NextLevel, spletna prodaja, d.o.o.

Usnjarska cesta 18

SI-1275 Šmartno pri Litiji

Registrační číslo (IČO): 8476845000

DIČ: CZ685208204

Plátce DPH: Ano

Zápis do Obchodního registru: 24. července 2019

Klasifikace (standardní průmyslová klasifikace): G47.910 - Maloobchod prostřednictvím zásilkových domů nebo prostřednictvím internetu

IBAN: CZ6527000000001382466002 

Název banky: UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S.

 

PRÁVNÍ RÁMEC / NÁKUP V ONLINE OBCHODĚ BELLESTORE

Všeobecné podmínky (internetového obchodu BELLESTORE) vycházejí z příslušných vnitrostátních právních předpisů upravujících ochranu spotřebitele, ochranu osobních údajů a elektronické komunikace, a Všeobecného nařízení o ochraně údajů (dále jen:  „GDPR“) a jsou vypracovány v souladu s výše uvedenými zákony. Rovněž byla aplikována doporučení Slovinské obchodní komory a mezinárodní pravidla pro elektronický obchod.

Před použitím webové stránky bellestore.cz doporučujeme přečíst si a dodržovat Všeobecné podmínky, protože zajišťují profesionální obchodní vztah mezi Poskytovatelem a zákazníkem a definují jejich práva a povinnosti. Zákazník a Poskytovatel jsou vázáni Všeobecnými podmínkami, které jsou definovány na webových stránkách v době nákupu (online objednávka). Před konečným potvrzením nákupu konkrétního produktu musí zákazník uvést, že plně souhlasí se Všeobecnými podmínkami. Potvrzením nákupu zákazník taky prohlašuje, že Všeobecným podmínkám rozumí, přijímá je a plně s nimi souhlasí.

 

CENY

Všechny ceny jsou uvedeny v CZK a obsahují DPH. V souladu s platnými pravidly, společnost NextLevel, d.o.o. je daňovým poplatníkem, identifikovaným pro účely platby DPH. Ceny jsou platné ode dne zveřejnění a aktuální ceník je platný až do jeho zrušení. Vyhrazujeme si právo na změnu ceníku bez předchozího upozornění. Ceníky nemají předem stanovenou dobu trvání, avšak za platnou cenu je považovaná cena zveřejněná v momentě, když si zákazník prohlíží web a cena platná v době zadání objednávky. V nákupním košíku a později při vyplňování formuláře pro kompletizaci objednávky zákazník vidí celkovou cenu podle jedné nebo více vybraných položek, výši DPH, poštovného a pojistných nákladů. Pokud zákazník objednávku potvrdí, kupní smlouva mezi zákazníkem a Poskytovatelem se uzavře s konečnou platností. Potvrzením objednávky zákazník souhlasí se Všeobecnými podmínkami a konečnou maloobchodní cenou produktu a služeb. Všechny všeobecné podmínky a platební podmínky se tak stávají závaznými pro obě strany, Poskytovatele i zákazníka. Po potvrzení objednávky obdrží zákazník na zadanou e-mailovou adresu potvrzení objednávky.

Propagační (akční) ceny mají předem stanovené trvání; platnost propagace (akce) je uvedena vedle zlevněné ceny nebo na stránce prezentace produktu.

 

PLATEBNÍ METODY

Poskytovatel umožňuje zákazníkům platit za produkty a služby následujícími způsoby:

Způsob platby si můžete vybrat v posledním kroku nebo na stránce nákupního košíku, kde zadáte všechny potřebné informace k dokončení nákupu. Po finalizaci nákupu obdržíte na zadanou e-mailovou adresu potvrzení objednávky a toto potvrzení bude rovněž uloženo na serveru Poskytovatele. Po dokončení nákupu je potvrzení objednávky k dispozici zákazníkovi a Poskytovateli kdykoli.

 

POPLATKY ZA DORUČENÍ ZBOŽÍ

Kromě kupní ceny je zákazník povinen uhradit i poštovné, pokud není výslovně uvedeno, že:

Před dokončením nákupu musí být zákazníkovi zřetelně sdělena výše poštovného. Při volbě standardního doručení činí poplatek za doručení 99 kč. Při volbě ekspresního doručení je poplatek za doručení 119 kč. V případě platby na dobírku je zákazník povinen uhradit poplatek za dobírečné 49 Kč. V případě použití jiných platebních metod tento poplatek není účtován.

 

DODÁNÍ ZBOŽÍ

Bez ohledu na to, jaký způsob platby zvolíte, dodání je prováděno doručovací službou Zásilkovna. Když váš balíček připravíme a předáme ho doručovací službě, obdržíte e-mailové oznámení a číslo Zásilkovna zásilky pro její sledování. V den doručení do místa vyzvednutí obdržíte další e-mail od společnosti Zásilkovna (s informacemi o adrese, otevírací době a délce skladování). Společnost Zásilkovna Vám pošle další e-mail s notifikací o posledním dni skladování a s pokyny, jak si můžete prodloužit dobu skladování. Pokud je zboží skladem, dodací lhůta je 3 až 4 pracovní dny. Pokud zboží není na skladě, zákazník bude informován o změně dodacích podmínek do jednoho (1) pracovního dne. Součástí dodávaného zboží je i faktura a případně návod k použití. Fakturu uschovejte, protože může být použita jako dokument při zpracování reklamace.

Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za zpoždění dodávky a poškozené výrobky, za které je zodpovědná doručovací služba. Zákazník je povinen zkontrolovat zásilku ihned po dodání. V případě poškození musí neprodleně informovat zaměstnance doručovací služby a za jeho asistence připravit záznam o reklamaci poškozené zásilky.

 

POUŽITÍ VÝROBKU A BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Snažíme se do naší nabídky zahrnout pouze výrobky s vysoce kvalitními bezpečnostními standardy. Nelze však zcela vyloučit možnost, že některé výrobky jsou vyrobeny s vadou nebo jiným defektem. Snažíme se co nejpřesněji a nejdůkladněji prezentovat produkty s podrobnými popisy, obrázky a videoobsahem, ale nemůžeme s jistotou říci, že všechny informace v internetovém obchodě jsou zcela přesné. V některých případech mohou existovat nesrovnalosti mezi informacemi uvedenými v prezentaci produktu a skutečným stavem.

Když si přeberete zásilku, musíte si pro každou položku pečlivě přečíst pokyny a nezávisle a bezpečně otestovat provoz a funkce produktu. Zákazník musí podle svého uvážení posoudit, zda produkt může způsobit škodu na majetku, škody na zdraví nebo jinou škodu. Zákazník používá jakýkoli zakoupený produkt nebo produkty Poskytovatele na vlastní nebezpečí. V případě, že se domníváte, že by produkt mohl být zdraví škodlivý nebo by mohl způsobit jakékoli jiné poškození, nepoužívejte jej a okamžitě kontaktujte Poskytovatele. Dohodněte se s Poskytovatelem na vrácení produktu a Poskytovatel zajistí bezpečnostní kontrolu produktu a informuje vás o zjištěních telefonicky, e-mailem nebo jiným dostupným způsobem.

 

OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ

Objednávky přijímáme prostřednictvím všech dostupných komunikačních kanálů (přímý online nákup, Facebook Messenger, Instagram, live chat, e-mail, SMS, ...). Všechny objednávky jsou vedeny v našich záznamech. Registrace zákazníka není nutná, protože zákazník může provést nákup i jako host bez nutnosti registrace. Požadované informace pro objednávku jsou jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, vybraná položka/položky a množství. Před dokončením nákupu může zákazník objednávku znovu zkontrolovat a v případě potřeby provést požadované úpravy. Pokud chce zákazník po potvrzení nákupu změnit nebo zrušit objednávku, musí nás o tom informovat e-mailem nebo jiným dostupným komunikačním kanálem co nejdříve a v každém případě před odesláním samotné objednávky. Z organiza

čních důvodů nemusí být všechny storna objednávky přijaty před odesláním konkrétní zásilky; v takových případech bude muset zákazník odmítnout převzít zásilku od doručovací služby.

Proces objednávaní zboží

Kupní smlouva

V okamžiku, kdy zákazník objednávku potvrdí kliknutím na tlačítko „Dokončit nákup“, kupní smlouva mezi Poskytovatelem a zákazníkem je neodvolatelně uzavřena. Zákazník tímto potvrzuje a přijímá všechny podmínky kupní smlouvy, vybrané množství, položky a maloobchodní cenu a plně akceptuje Všeobecné podmínky. Od této chvíle jsou všechny podmínky nákupu pevně stanoveny a vztahují se na obě strany, zákazníka i Poskytovatele. Kupní smlouva je uložena elektronicky na serveru v záznamech Společnosti. Zákazník obdrží e-mail s potvrzením objednávky.

 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

V souladu s právními předpisy EU na ochranu spotřebitele má zákazník lhůtu čtrnácti (14) dnů, během níž musí informovat společnost, že odstupuje od smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory, aniž by byl povinen uvést důvod. Před podáním žádosti o odstoupení od smlouvy má zákazník právo produkt zkontrolovat a vyzkoušet v rozsahu nezbytném k určení skutečného stavu produktu. Zákazník musí poskytnout všechny potřebné informace (jméno, příjmení, číslo objednávky, datum fakturace atd.), protože pouze tento krok umožní plyulé zpracování reklamační žádosti. V souladu s platnými vnitrostátními právními předpisy zákazník při vracení produktů nehradí jiné náklady než náklady na přímé vrácení zboží. Zákazník musí vrátit produkt (výrobky) do čtrnácti (14) dnů od žádosti o odstoupení od smlouvy (nákupu). Zákazník rovněž odpovídá za prokázání, že výrobek odeslal v požadovaném období. Dokud Poskytovatel neobdrží vrácené zboží, nevrací kupní cenu. Odstoupení od smlouvy platí pouze pro fyzické osoby, právnické osoby od smlouvy nemohou odstoupit.

Zákazník, který od smlouvy odstoupí, musí vrátit produkt nepoškozený a ve stejném balení a množství jako při objednání z internetového obchodu. Od okamžiku, kdy odstoupíte od smlouvy, již nesmíte zboží používat. Je-li produkt nebo obal poškozen, hodnota zboží se sníží podle platných národních zákonů. Pokud Poskytovatel zjistí, že hodnota zboží byla snížena v důsledku manipulace, která nebyla nutná ke stanovení charakteristik, fungování a povahy zboží, může být zákazník odpovědný za sníženou hodnotu zboží. Pokud je produkt poškozen nebo pokud zákazník nevrací stejné množství produktů, může Poskytovatel odmítnout žádost zákazníka o odstoupení od smlouvy nebo je zákazník povinen škodu nahradit. Poskytovatel vyhotoví fotografie každého vráceného produktu, balení a zásilky jako důkaz a obrázky budou uloženy na serveru Poskytovatele.

V souladu s právními předpisy EU o ochraně spotřebitele musí zákazník požádat o odstoupení od smlouvy do čtrnácti (14) dnů od nabytí skutečného vlastnictví zboží. Zákazník může informovat Poskytovatele o odstoupení od smlouvy zasláním e-mailu na [email protected] nebo běžnou poštovní zásilkou na následující adresu: NextLevel, d.o.o. - RETURNS, Usnjarska cesta 18, SI-1275 Šmartno pri Litiji, Slovinsko. Odstoupení od smlouvy a odeslání produktu/produktů se považuje za zaslané včas, pokud zákazník zásilku odešle ve stanovené lhůtě. Zákazník nese důkazní břemeno za uplatnění práva na včasné odstoupení od výše uvedené smlouvy.

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy naleznete zde. Vyplněný formulář významně usnadní celý proces pro Poskytovatele a zákazníka, proto nám prosím zašlete žádost o odstoupení od smlouvy e-mailem nebo běžnou poštou.

Pokud zákazník podá žádost o odstoupení od smlouvy, Poskytovatel v souladu se zákonem EU o ochraně spotřebitele vrátí kupní cenu do čtrnácti (14) dnů od přijetí žádosti o odstoupení od smlouvy nebo odeslání s vráceným produktem. Vrácení peněz však může být zpožděno, pokud Poskytovatel neobdrží zboží nebo doklad od zákazníka, který prokáže, že je vrátil v požadovaném období. Celá kupní cena bude zákazníkovi vrácena stejným způsobem platby, jaký použil zákazník v době nákupu, s výjimkou případů, kdy zákazník bezpodmínečně požaduje vrácení peněz jiným způsobem a pokud zákazník v tomto případě nemá zodpovědnost nést jakékoli náklady. Zákazník nemá nárok na úhradu dodatečných nákladů vzniklých v důsledku volby zákazníka pro jiný typ dodání, který není ekonomicky nejvýhodnější, tj. standardní typ dodávky Společnosti.

V případě odstoupení od smlouvy, kdy zákazník jako platební metodu zvolil platbu při dodání hotově nebo kreditní nebo debetní kartou, bude vrácení provedeno bezhotovostním převodem. Za tímto účelem společnost NextLevel, d.o.o. potřebuje informace o bankovním účtu zákazníka, které může zákazník zaslat běžnou, registrovanou nebo elektronickou poštou. V případě, že informace o bankovním účtu nejsou poskytnuty navzdory opakovaným upomínkám si společnost NextLevel, d.o.o. vyhrazuje právo vystavit poukaz v hodnotě vráceného zboží.

Pokud Poskytovatel při kontrole produktu zjistí, že je produkt poškozen a nefunguje v důsledku nesprávného a nevhodného použití, což nebylo nutné ke zjištění skutečné povahy, funkce a vlastností produktu, Poskytovatel reklamaci zamítne. Dodatečné náklady na opětovné dodání produktu mohou také vzniknout i zákazníkovi, pokud si zákazník přeje získat produkt znovu.

Pokud Společnost dostatečně neplní své závazky podle platných právních předpisů upravujících smlouvy uzavřené na dálku nebo mimo obchodní prostory, lhůta pro odstoupení od smlouvy je tři (3) měsíce. V případě dodání zboží začíná tato lhůta dnem, kdy zákazník obdrží zboží, a dnem uzavření smlouvy v případě poskytnutí služby. Po uplynutí této lhůty zaniká právo zákazníka na odstoupení od smlouvy.

Zboží může být vráceno pouze na dálku prostřednictvím doručovací služby, fyzické dodání produktů na adresu Poskytovatele není možné.

V souladu s právními předpisy EU o ochraně spotřebitele musí Společnost, pokud zákazník odstoupí od smlouvy, vrátit veškeré platby zákazníkovi co nejdříve, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů po obdržení oznámení o odstoupení od smlouvy. Vrácení peněz však může být zpožděno, pokud Společnost neobdrží zboží nebo doklad od zákazníka, který prokáže, že je vrátil v požadovaném období. Náklady na dopravu vráceného výrobku nese zákazník.

 

CHYBNÝ PRODUKT A VYMÁHÁNÍ PRÁV

Poskytovatel musí v souladu s příslušnými vnitrostátními právními předpisy a právními předpisy EU dodat zboží zákazníkovi podle smlouvy a odpovídá za věcné vady produktu a jeho chyby, ale i za plnění příslušných práv s tím souvisících.

Produkt se považuje za chybný:

Způsobilost zboží k běžnému použití se stanoví na základě běžných produktů stejného typu a na základě prohlášení každého prodávajícího o vlastnostech zboží vyrobených prodávajícím nebo výrobcem, zejména reklamou, prezentací výrobku nebo odkazy na samotné zboží.

Odpovědnost za závažné vady a chyby v právu podléhá ustanovením práva upravujícího smluvní závazky, pokud příslušné vnitrostátní právo a právo EU nestanoví jinak.

Pokud to vnitrostátní právo stanoví, může zákazník uplatnit svá práva týkající se podstatné vady oznámením Poskytovateli do dvou měsíců ode dne, kdy byla vada zjištěna. Zákazník musí umožnit Poskytovateli prohlídku věci a zákazník musí přesně popsat vadu v oznámení o vadě. Zákazník může podat oznámení o vadě Poskytovateli osobně a Poskytovatel je povinen vydat příslušné potvrzení zákazníkovi, nebo jej odeslat do sídla Společnosti, kde byl předmět zakoupen, nebo agentovi Poskytovatele, s nímž byla smlouva uzavřena.

Pokud tak stanoví domácí státní právo, Poskytovatel nenese odpovědnost za věcné vady:

Vada zboží se považuje za existující v době dodání, pokud k ní dojde do doby šesti měsíců od doručení zboží.

Pokud tak stanoví domácí státní právo, je zákazník, který řádně oznámil prodávajícímu vadu, oprávněn požádat Poskytovatele, aby:

Je-li tak stanoveno vnitrostátními právními předpisy, má zákazník v každém případě právo požadovat od prodávajícího náhradu škody a zejména náhradu nákladů na materiál, náhradní díly, práci, převod a přepravu produktů vyplývajících ze splnění povinnosti prodávajícího týkající se vrácení zboží, na které má zákazník nárok v souladu s platnými právními předpisy. Práva zákazníka zanikají dva roky po dni, kdy informoval Poskytovatele o podstatné vadě výrobku.

Formulář pro hlášení významné chyby najdete zde.

 

ZÁRUKA

V souladu s právem EU hradí prodávající náklady na materiál, náhradní díly, práci, transfer a přepravu produktů vzniklé v důsledku opravy závad nebo výměny výrobku za nový. Zákazník možná bude muset uhradit náklady na dopravu produktu k prodávajícímu, pokud tento vyžaduje kontrolu výrobku, aby zjistil, zda v době nákupu došlo k vadě, která vedla zákazníka k uplatnění záruky.

Zboží se zárukou má záruční list nebo je záruka uvedena na faktuře. V případě, že produkt nefunguje nebo přestane fungovat v záruční době, může si zákazník uplatnit záruku. Zákazník může uplatnit záruku podle pokynů na záručním listu a předložením faktury. V souladu s platnými právními předpisy obdrží zákazník při nákupu určitých výrobků (elektrických spotřebičů) jednoletou záruku, kterou lze u některých produktů prodloužit o další dvouletou záruku. Pokud záruka není zahrnuta nebo na faktuře nejsou uvedeny žádné informace o záruce, produkt nemá záruku nebo v tomto okamžiku neexistují žádné informace o záruce.

Splnění podmínek záruky je povinností Poskytovatele. I když záruční list nebyl součástí nebo neobsahuje všechny informace nebo podmínky záruky, není tím dotčeno právo zákazníka na uplatnění záruky. Záruku je možné uplatnit pouze na „skryté vady“, které nejsou způsobeny činností zákazníka. Reklamaci nelze uznat v případě:

V souladu s platnými zákony začíná záruční doba plynout dnem doručení zboží zákazníkovi. Pokud Poskytovatel neodstraní vady na zboží do 45 dnů ode dne, kdy obdržel žádost o odstranění vad, nahradí věc bezplatně totožným, novým a bezchybným výrobkem.

Zde naleznete formulář pro uplatnění záruky.

 

ELEKTRICKÉ A ELEKTRONICKÉ ZAŘÍZENÍ

Při objednávce elektronických a elektrických zařízení na adrese bellestore.cz a když je vaše dodací adresa v jiné evropské zemi mimo Slovinsko, zvažte, že se mohou uplatnit místní předpisy pro likvidaci a recyklaci elektronických a elektrických zařízení.

Všechna elektronická a elektrická zařízení (EEE) uváděná na trh v Evropě musí být označena tímto symbolem, což znamená, že se na ně vztahuje směrnice o EEE, která ukládá výrobcům EEE řadu povinností, včetně povinností souvisejících s financováním převzetí výrobku, zpětného zpracování a recyklace zařízení po skončení životnosti (WEEE).

Pokud chcete zlikvidovat použité elektrické nebo elektronické zařízení, uvědomte si, že to nelze provést vyhozením do běžného domovního odpadu. Stará elektrická nebo elektronická zařízení můžete zlikvidovat v místních zařízeních na spracování odpadu nebo recyklačních centrech. Další informace získáte přímo od místního úřadu.

Pokud recyklujete zařízení, jako je počítač, mobilní telefon, fotoaparát nebo jiné elektronické zařízení, měli byste vymazat všechna osobní nebo důvěrná data. Nezapomeňte také vymazat všechna osobní nebo důvěrná data na jakémkoli paměťovém zařízení, jako je paměť nebo SIM karta. BELLESTORE nezodpovídá za žádné osobní údaje na vašem zařízení.

 

PŘÍSTUP K INFORMACÍM

Poskytovatel je povinen vždy zákazníkovi poskytnout následující informace (shrnutí legislativních požadavků):

Poskytovatel si klade za cíl poskytnout zákazníkovi na webu veškeré relevantní informace. Může však dojít k technické nebo lidské chybě a Poskytovatel za ni nepřijímá žádnou odpovědnost.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Poskytovatel bude chránit vaše osobní údaje v souladu s nejvyššími bezpečnostními standardy a v souladu se všemi platnými národními a evropskými zákony (např. GDPR). Poskytovatel použije osobní údaje zákazníka, aby ho seznámil s nabídkou, provedl objednávku, zaslal faktury, zaslal informační materiály a pro další potřebnou obchodní komunikaci se zákazníkem (např. e-novinky). Osobní údaje nebudou v žádném případě zasílány neoprávněným a třetím osobám, s výjimkou důvěryhodných obchodních partnerů, se kterými má Poskytovatel předchozí písemnou dohodu o zpracování a ochraně osobních údajů. Poskytovatel může například zveřejnit osobní údaje, pokud je to považováno za nezbytné pro váš nejlepší zájem, například při vyřizování stížností či reklamací nebo v souvislosti s doručením objednávky. Ochrana osobních údajů je rovněž odpovědností zákazníka a zákazník ji musí zajistit pečlivým výběrem svého uživatelského jména a hesla a vhodnou ochranou svého počítače pomocí vhodného softwaru (antiviru).

Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů uvedenými zde.

 

OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

NextLevel, d.o.o. provozuje internetový obchod BELLESTORE a je vlastníkem veškerého obsahu (texty, popisy, obrázky, videa, struktura webových stránek atd.) na webové stránce bellestore.cz. Poskytovatel výslovně zakazuje použití, kopírování a reprodukci veškerého obsahu zveřejněného na webových stránkách v souladu s příslušnými zákony v oblasti autorských práv a souvisejících práv, dalších směrnic a norem autorských práv. NextLevel, d.o.o. bude platně stíhat všechny duplicitní obrázky, texty, videa, loga a další duplicitní obsah.

 

KOMUNIKACE SE ZÁKAZNÍKY

Poskytovatel bude kontaktovat uživatele prostřednictvím komunikace na dálku pouze v případě, že zákazník tomu nebude výslovně bránit a nebude požadovat ukončení této komunikace. Všechny elektronické zprávy (SMS, e-mail atd.) budou jasně a jednoznačně označeny jako propagační, se zřetelně viditelným odesílatelem. Všechny propagační zprávy, kampaně, slevy a marketingový obsah budou jako takové jasně zvýrazněny. Uživatel má právo se kdykoli odhlásit z přijímání reklamních zpráv a Poskytovatel mu musí jasně ukázat metodu odhlášení se z odběru novinek či informací. Poskytovatel bude jako správce osobních údajů výslovně respektovat požadavek zákazníka na odhlášení a zajistí, aby již zákazník neobdržel další reklamní obsah.

Další informace o správě a mazání osobních údajů naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

 

KOMENTÁŘE, KOMPLIMENTY, KRITIKA

Některé podstránky na webové stránce bellestore.cz umožňují uživatelům komentovat produkty a služby. Tato webová funkce poskytuje lepší představu o zkušenosti jiných uživatelů a pomáhá vytvářet soudržnou komunitu uživatelů. Každý zaslaný komentář je provozovatelem webu zkontrolován před jeho konečným zveřejněním, aby se zajistilo, že komentáře nejsou nijak urážlivé, neobsahují žádné nadávky, zavádějící nebo nepravdivá prohlášení. Provozovatel se může rozhodnout nezveřejňovat komentáře, o nichž se domnívá, že nejsou přínosem pro vytvoření lepší uživatelské komunity. Vložením komentáře na web uživatel plně přijímá Všeobecné podmínky a dává Poskytovateli oprávnění k zveřejnění komentáře na webu a všech dalších komunikačních nebo marketingových kanálech, bez ohledu na zamýšlené použití takových kanálů Poskytovatelem (e-mail, SMS, Facebook Ad – Facebook reklamy, Google ads – Google reklamy atd.). Autor předložením komentáře potvrzuje pravost a pravdivost tvrzení a zajišťuje autenticitu materiálu a autorská práva písemných komentářů.

 

REKLAMACE A ŘEŠENÍ SPORŮ

Poskytováním kvalitních služeb a zohledňováním poctivých obchodních praktik, které jsou v souladu se slovinským právem, se snažíme vyhýbat stížnostem a sporům nebo chceme co nejvíce omezit jejich počet. Celá činnost a provoz internetového obchodu Poskytovatele jsou založeny na příslušných zákonech na ochranu spotřebitele. Právní vztahy mezi uživateli internetového obchodu (zákazníky) a Poskytovatelem (provozovatelem webových stránek) upravují právní předpisy Slovinské republiky. V případě vzniku sporů, chceme, aby byly urovnány smírně, ale pokud to není možné, je k řešení sporů mezi zákazníkem a Poskytovatelem příslušný soud v Lublani.

Poskytovatel neuznává v souladu s právními normami žádný orgán, který provádí mimosoudní řešení spotřebitelských sporů mezi zákazníkem a poskytovatelem, jako příslušný k řešení spotřebitelských sporů, které by spotřebitelé mohli zahájit v souladu s platným zákonem o mimosoudním řešení sporů.

Dne 15. února 2016 Evropská komise představila novou platformu na pomoc spotřebitelům a obchodníkům s online mimosoudním řešením spotřebitelských sporů týkajících se online nákupů. Platforma pro řešení sporů online je jediným bodem, který umožňuje spotřebitelům a obchodníkům v EU urovnat spory v domácím i přeshraničním online nákupu. Spory jsou předkládány prostřednictvím platformy subjektům alternativního řešení sporů, které se jich týkají, a jsou vybírány členskými státy v souladu s kritérii kvality a oznámeny Komisi. Právním základem pro zřízení platformy pro řešení sporů online je Nařízení o online řešení sporů spotřebitelů (nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 524/2013), které definuje hlavní funkce platforem a průběh řešení sporů, zadaných a iniciovaných prostřednictvím platformy.

Online platformu pro mimosoudní řešení sporů najdete na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main.

Další informace naleznete na online platformě pro mimosoudní řešení sporů na adrese https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_16_297

 

Next365 Club - Pravidla klubu

 

Klub Next365 Club funguje jako věrnostní klub v rámci společnosti NextLevel, d.o.o. (dále jen: NextLevel).

Každá fyzická osoba způsobilá k právním úkonům, která učiní objednávku v internetovém obchodě bellestore.cz, se automaticky stává členem klubu Next365 Club. Nezletilé osoby se mohou stát členy pouze se souhlasem nebo povolením svého zákonného zástupce. Pokud rodiče/zákonní zástupci přihlásí své dítě/svěřence do klubu Next365 Club, odpovídají za členské povinnosti člena (svého dítěte/svěřence) společně a nerozdílně. Smlouva o členství se uzavírá automaticky zadáním objednávky v internetovém obchodě bellestore.cz a uzavírá se na dobu neurčitou s možností kdykoli a bez závazků ji vypovědět. Podáním objednávky člen výslovně souhlasí s těmito Pravidly klubu a Všeobecnými obchodními podmínkami internetového obchodu, což také výslovně potvrdí kliknutím při podání objednávky.

Člen může využívat všech výhod klubu ihned po uzavření Smlouvy o členství a má právo být informován o všech výhodách a akcích klubu na kontaktní osobní údaje poskytnuté společnosti NextLevel (poštovní adresa, telefonní číslo pro volání a SMS, e-mail). Člen vstupem do klubu výslovně souhlasí s tím, aby byl informován o všech výhodách, upomínkách a akcích klubu na kontaktní osobní údaje poskytnuté společnosti NextLevel (poštovní adresa, telefonní číslo pro volání a SMS, e-mail) za účelem plnění této smlouvy (pravidelné plnění členských povinností). Pokud si člen přeje být informován o dalších nabídkách společnosti NextLevel, musí s tím výslovně souhlasit.

Nový člen, který je způsobilý k právním úkonům, nebo zákonný zástupce člena, který je způsobilý k právním úkonům, může vypovědět smlouvu o členství v klubu Next365 kdykoli poté, co se stal členem klubu Next365. Jednoznačné písemné prohlášení o ukončení Smlouvy (obsahující alespoň jméno, adresu a kontaktní údaje (telefonní číslo nebo e-mailovou adresu) Člena nebo jeho zákonného zástupce) může Člen nebo jeho zákonný zástupce zaslat na výše uvedené kontakty. K tomuto účelu může Člen volitelně použít písemný formulář, který je k dispozici zde. Člen se může z klubu Next365 odhlásit také tím, že odmítne převzít zásilku od doručovací společnosti zaslanou společností NextLevel v rámci členských povinností Člena. Dojde-li po datu uzavření smlouvy o členství ke změně osobních údajů uvedených ve smlouvě o členství, zavazuje se Člen nebo jeho zákonný zástupce/ručitel tuto skutečnost oznámit společnosti NextLevel do 8 dnů od vzniku změny. V případě, že Člen nebo jeho zákonný zástupce/ručitel nesplní svou povinnost informovat společnost NextLevel o změnách, které mohou mít vliv na smluvní vztah mezi stranami, odpovídá Člen za veškerou škodu, která by z tohoto důvodu společnosti Nextlevel vznikla.

Vstupem do klubu Next365 přijímá člen povinnost učinit každý kalendářní rok (tj. jednou za 365 dní) po svém prvním nákupu, kterým automaticky vstoupil do klubu Next365, objednávku v libovolné hodnotě na produkty dostupné v internetovém obchodě bellestore.cz, a to v souladu se všeobecnými obchodními podmínkami tohoto obchodu. Pokud člen neuskuteční objednávku ve stanovené lhůtě, zašle mu společnost NextLevel po uplynutí jednoho kalendářního roku nebo minimálně 365 dní (až 5 let) balíček v maximální hodnotě 610 Kč, přičemž tento balíček bude obsahovat jeden nebo více produktů ze stejného produktového segmentu jako produkt z původní objednávky, s níž člen vstoupil do klubu Next365. Členové mají nárok na exkluzivní klubové ceny, které obsahují výraznou slevu oproti zveřejněným internetovým cenám produktů. Člen zaplatí kupní cenu na dobírku doručovací společnosti. Náklady na doručení takového balíčku hradí společnost NextLevel.

Objednávky zadané členem v rámci jeho členských povinností nebo zaslané společností NextLevel členovi v rámci jeho členských povinností podléhají platným pravidlům pro odstoupení od smlouvy, která jsou v souladu s ochranou spotřebitele EU a jsou k dispozici zde. Na této stránce najdou členové klubu Next365 Club a ostatní zákazníci také všechny další informace o vyřizování stížností a odkaz na formulář pro podávání stížností.

Společnost NextLevel neuznává žádného poskytovatele mimosoudního řešení spotřebitelských sporů jako kompetentního k řešení sporů, které může člen zahájit podle zákona o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (ZIsRPS), a nebude se účastnit žádného mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Platforma pro online řešení sporů je k dispozici na následujícím odkazu: ec.europa.eu/odr.

Informace o zpracování osobních údajů Členů jsou k dispozici v zásadách ochrany osobních údajů společnosti zde.

Platná pravidla klubu tvoří nedílnou součást smlouvy mezi členem a společností NextLevel. Společnost NextLevel může Pravidla klubu měnit v souladu se svou obchodní a marketingovou politikou a platnými právními předpisy. Společnost NextLevel zveřejní upravená Pravidla klubu na svých internetových stránkách. Pokud společnost NextLevel neobdrží písemnou žádost o ukončení členství do 30 dnů od zveřejnění upravených Pravidel klubu, má se za to, že Člen s úpravami souhlasí a upravená Pravidla klubu jsou mezi stranami účinná ode dne účinnosti úprav.

 

Vytvořeno: 12. 2. 2020

Naposledy upraveno: 26. 1. 2023

Dodání za 2 dny
Dobírka
Sklad v ČR