Dodání za 2 dny
Dobírka
Sklad v ČR

Vratky a výměny

Právo na odstoupení od smlouvy

Od smlouvy můžete odstoupit bez udání důvodu do 14 dnů od obdržení výrobku. Pokud nejste s produktem spokojeni, máte možnost požádat o vrácení peněz nebo výměnu za nový produkt, v takovém případě musíte zakoupené zboží vrátit. Pokud promeškáte zákonnou lhůtu, která začíná běžet ode dne, kdy vy nebo vámi pověřená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží, není vrácení peněz ani výměna zboží možná.

Zboží, které chcete vrátit nebo vyměnit, musí být nepoškozené. K veškerému příslušenství je třeba přiložit také původní a neporušený obal. V případě poškození nebo nadměrného používání výrobku nebo originálního obalu si obchod vyhrazuje právo požadovat náhradu snížené hodnoty výrobku. Od okamžiku odstoupení od smlouvy již nesmíte zboží používat.

Pokud zjistíme, že zákazník před podáním žádosti o odstoupení od smlouvy provedl prohlídku a zkoušku výrobku v rozsahu nezbytném pro zjištění skutečného stavu výrobku, bude reklamace úspěšně vyřízena. V opačném případě bude vyřízena částečně nebo nebude vyřízena vůbec.

Do 14 dnů od obdržení výrobku nás informujte o odstoupení od smlouvy vyplněním reklamačního formuláře, který je k dispozici zde.

Po úspěšném odeslání reklamačního formuláře obdržíte e-mailem reklamační kód, který je nutné napsat na balíček, který nám zašlete, spolu s vašimi údaji (jméno, příjmení a adresa).

Po odeslání reklamace máte 14 dní na vrácení balíčku na naši adresu:

NextLevel, d.o.o. – RETURNS, Usnjarska cesta 18, SI-1275 Šmartno pri Litiji, Slovenia.

Doporučujeme vám poslat zásilku doporučeně s potvrzením o odeslání. Nezapomeňte si uschovat potvrzení, abyste mohli reklamaci vyřešit i v případě ztráty zásilky. Náklady na vrácení zásilky hradí odesílatel; zásilky na dobírku nepřijímáme.

Jakmile reklamační oddělení obdrží a posoudí vaši reklamaci, zašleme vám okamžitě nový výrobek, případně vám do 14 dnů vrátíme peníze. Pokud jste si při objednávce zvolili dobírku, bude vrácení peněz provedeno bankovním převodem, a proto společnost NextLevel, d.o.o. potřebuje údaje o bankovním účtu zákazníka. Pokud jste za svou objednávku zaplatili kreditní kartou, službou PayPal nebo bankovním převodem, budou peníze vráceny platební metodou, kterou jste použili při nákupu. Vrátíme vám plnou cenu nákupu včetně nákladů na dopravu objednaných produktů (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z vašeho výběru jiného způsobu doručení, než je nejlevnější způsob, který nabízíme pro standardní doručení).

Upozornění:

Před odesláním zásilky zkontrolujte, zda jste výrobek skutečně zakoupili v našem internetovém obchodě a zda jej lze vrátit (viz níže uvedené výjimky z pravidel pro vrácení zboží a lhůty pro vrácení). Pokud nám zašlete výrobek, který nebyl zakoupen v našem internetovém obchodě nebo výrobek, na který se vztahují výjimky z pravidel pro vracení zboží; nebo u kterého jste promeškali lhůtu pro odstoupení od smlouvy a vrácení, nemůžeme nést odpovědnost za vaše chyby. Takový výrobek vám vrátíme pouze po zaplacení manipulačního poplatku ve výši 250 Kč za neoprávněnou reklamaci, jinak jej zlikvidujeme.

Výjimky z pravidel pro vracení zboží:

K oznámení o zrušení smlouvy můžete použít také vzorový formulář EU pro zrušení smlouvy, který je k dispozici zde. Vytiskněte, vyplňte a podepište formulář a zašlete jej na naši adresu spolu s výrobkem. K formuláři nezapomeňte přiložit prohlášení, ve kterém jasně uvedete, že si přejete od smlouvy odstoupit. Upozorňujeme, že použití tohoto formuláře není povinné.

 

Reklamace

REKLAMACE TÝKAJÍCÍ SE DORUČENÍ

Pokud byl váš výrobek při doručení poškozen nebo neodpovídá vaší objednávce (chybí výrobek nebo jeho část, výrobek je špatný), musíte nás o tom informovat co nejdříve, nejpozději však do 48 hodin od obdržení výrobku vyplněním reklamačního formuláře, který je k dispozici zde.

Zašlete nám prosím fotografie zásilky (včetně štítku), na kterých je jasně vidět poškození nebo závada.

REKLAMACE VÝROBKU

Pokud jste obdrželi výrobek, který nefunguje správně, nejprve zkontrolujte, zda můžete najít řešení pomocí našich pokynů.

Pokud se vám nepodaří chybu vyřešit pomocí pokynů, informujte nás o tom vyplněním reklamačního formuláře, který je k dispozici zde.

Poskytněte nám fotografie nebo videa výrobků, na kterých je jasně vidět závada nebo nefunkčnost výrobku.

Pokud nemůžete pomocí videa prokázat, že je výrobek vadný nebo nefunkční, budete muset výrobek zaslat na naši adresu, aby jej mohlo zkontrolovat naše reklamační oddělení. Náklady na vrácení takové zásilky hradí odesílatel; zásilky na dobírku nepřijímáme.

STÍŽNOSTI

Pokud vznesete stížnost na náš produkt nebo službu a nesouhlasíte s řešením nebo pokud se nám nepodaří dosáhnout smírného řešení, můžete svou stížnost předložit orgánu pro řešení sporů prostřednictvím Evropské platformy pro řešení sporů.

 

Záruka

Na všechny elektrické výrobky se vztahuje dvouletá záruka (nebo tříletá, pokud jste si zakoupili další rok záruky). V případě poruchy elektrické části zařízení vám ji vyměníme zdarma.

Na všechny produkty z našeho obchodu se vztahuje dvouletá záruka. Záruka se vztahuje pouze na skryté vady, které nebyly způsobeny vlivem kupujícího a nevztahuje se na drobné kosmetické vady, např. škrábance na obalu výrobku, které nemají vliv na funkčnost výrobku.

Záruční reklamace nelze uplatnit v případě:

Pokud chcete uplatnit záruku, informujte nás o tom vyplněním reklamačního formuláře, který je k dispozici zde. Poskytněte nám fotografie nebo videa výrobků, na kterých je jasně vidět závada nebo nefunkčnost výrobku. Popište, v čem spočívá závada nebo co nefunguje.

Pokud nemůžete pomocí videa prokázat, že je výrobek vadný nebo nefunkční, budete muset výrobek zaslat na naši adresu, aby jej mohlo zkontrolovat naše reklamační oddělení. Náklady na vrácení takové zásilky hradí odesílatel; zásilky na dobírku nepřijímáme.

Dodání za 2 dny
Dobírka
Sklad v ČR