REKLAMACE TÝKAJÍCÍ SE DORUČENÍ

Pokud byl váš výrobek při doručení poškozen nebo neodpovídá vaší objednávce (chybí výrobek nebo jeho část, výrobek je špatný), musíte nás o tom informovat co nejdříve, nejpozději však do 48 hodin od obdržení výrobku vyplněním reklamačního formuláře, který je k dispozici zde.

Zašlete nám prosím fotografie zásilky (včetně štítku), na kterých je jasně vidět poškození nebo závada.

REKLAMACE VÝROBKU

Pokud jste obdrželi výrobek, který nefunguje správně, nejprve zkontrolujte, zda můžete najít řešení pomocí našich pokynů.

Pokud se vám nepodaří chybu vyřešit pomocí pokynů, informujte nás o tom vyplněním reklamačního formuláře, který je k dispozici zde.

Poskytněte nám fotografie nebo videa výrobků, na kterých je jasně vidět závada nebo nefunkčnost výrobku.

Pokud nemůžete pomocí videa prokázat, že je výrobek vadný nebo nefunkční, budete muset výrobek zaslat na naši adresu, aby jej mohlo zkontrolovat naše reklamační oddělení. Náklady na vrácení takové zásilky hradí odesílatel; zásilky na dobírku nepřijímáme.

STÍŽNOSTI

Pokud vznesete stížnost na náš produkt nebo službu a nesouhlasíte s řešením nebo pokud se nám nepodaří dosáhnout smírného řešení, můžete svou stížnost předložit orgánu pro řešení sporů prostřednictvím Evropské platformy pro řešení sporů.